Občina Mozirje

PROJEKT: BRANDING, TISKOVINE, OZNAČEVALNI SISTEM

Kjer vas v prelepo zeleno dolino, obdano s skalnatimi vršaci ter visokimi smrekami, jelkami in bukvami, svoja vrata odpira občina Mozirje. Njeno slikovitost smo želeli ujeti tudi v celostni grafični podobi in predstavitveno-promocijskih aplikacijah Mozirja.