PREDSTAVITEV

Mediaskreativci svoje znanje in izkušnje svetovanja, načrtovanja, komuniciranja in oblikovanja združujemo v celovite in kreativne rešitve. Navdih za ustvarjanje črpamo od starih japonskih mojstrov, ki z zgibanjem iz papirja gradijo atraktivne tridimenzionalne podobe. Tako tudi mi enostavne ideje preobrazimo v prepoznavna in kreativna sporočila.
Zavzemamo se za individualen pristop, skozi poslanstvo, vizijo, vrednote spoznamo bistvo naročnikov, projekte pa vedno prilagodimo vašim potrebam in pričakovanjem ter jih nadgradimo v dolgoročne, celovite zgodbe.

Pri ustvarjanju nas vodijo natančnost, prodornost idej, odzivnost, lojalnost, želja po pridobivanju novih znanj, kakovost informacij, kreativna miselnost, drzna domišljija, čut za ideje in odgovoren pristop.

NAGRADE

Našo zavzetost in ljubezen do razvoja kreativnih, celovitih rešitev je poleg naših naročnikov zaznala in nagradila tudi strokovna javnost.
 

NAROČNIKI

Imamo super naročnike, male in velike. S celovitimi, kreativnimi, jasnimi in prepoznavnimi idejami gradimo njihovo uspešno komunikacijo in nenehno išcemo nove rešitve, ki prinašajo dodano vrednost.
Temelj vsega, kar počnemo, je gojenje dolgoročnih odnosov, ki nam pomagajo, da dosegamo cilje in presegamo pričakovanja naših naročnikov.

 

SOFINANCIRANJE

Podjetje Medias kreativ, d. o. o., je pri Javni agencij Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije pridobilo sredstva na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018« za operacijo z nazivom Digitalizacija trajnostnega marketing, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati mednarodno konkurenčnost.

Cilj operacije je s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopati v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečati mednarodno konkurenčnost poslovanja podjetja.

Rezultati operacije:

  • digitalizacija nastopa na sejmu
  • spletna stran za tuje trge
  • spletna trgovina
  • produktno-prodajni video
  • krepitev kompetenc - usposabljanja

 

Operacija bo trajal do oktobra 2018, skupna vrednost operacije znaša 42.800,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 29.960,00 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 DIGITALIZACIJA TRŽENJSKIH GRADIV

V okviru prijave na Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv, je bilo Medias Kreativ d.o.o. odobrenih 7. 840,00 EUR (brez DDV) subvencije za realizacijo aktivnosti, ki jih bo družba izvedla s pomočjo zunanjih izvajalcev:


  • 1. Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem.
  • 2. Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem.

Javni razpis je objavila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z namenom blaženja posledic epidemije COVID 19 za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji prek sofinanciranja upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si.

 SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ - CENTER ZA KREATIVNOST 2020-2021

Ministrstvo za kulturo je podjetju Medias Kreativ d.o.o. v letu 2020 na javnem razpisu za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020-2021) znotraj sklopa A3 (Kreativni povezovalnik) dodelilo nepovratna sredstva v višini 29. 999 EUR za projekt Razvoj inovativnega servirnega sistema Topia. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Namen javnega razpisa je v podpori in razvoju inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS), spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS, sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo, spodbujanje podjetništva v KKS skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe ter dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Inovativni servirni sistem Topia se usmerja v razvoj novega produkta, ki odgovarja na potrebe večdimenzionalnega pristopa serviranja in prezentacije hrane v kulinariki. Nastaja na presečišču umetnosti, trga, podjetništva in gospodarstva ter združuje ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo produkta z izraženo kulturno vsebino.

Medias Kreativ d.o.o. bo servirni sistem Topia razvil ob sodelovanju predstavnika kreativnega kulturnega sektorja, Restavracije Pavus, Grad Tabor Laško ter mentorjem Nikolo Slavnićem, ki ga bo izbrala iz mentorske sheme Centra za kreativnost.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si.