STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE

Strateško načrtovanje vedno gradimo na "najbolj svežih" informacijah. Pripravimo zasnovo tržne raziskave, organiziramo izvedbo in analiziramo rezultate, iz katerih lahko natančno opredelimo specifične cilje.

BRANDING

Ustvarjamo, načrtujemo, oblikujemo ter upravljamo strategije in identitete znamčenja. Za vas snujemo čisto nove zgodbe in tržne znamke, obstoječe pa tudi nadgrajujemo in spreminjamo v nove podobe in razsežnosti. S kreativnim načrtovanjem preboja in pozicioniranja na trg dosegamo njihovo uspešno prepoznavnost in vašo dodano vrednost.

OBLIKOVANJE

Naše storitve s področja oblikovanja obsegajo zasnovo in oblikovanje operativnih in predstavitvenih tiskovin, podob dogodkov, komunikacijskih in oglasnih akcij, celostnih grafičnih podob, razvoja embalaž, opreme prodajnih prostorov ...

SPLETNI MARKETING

Internet je ključni del trženjskega komuniciranja, zato pojavnost naših naročnikov na spletu razvijamo premišljeno in strateško. Kot sodobno, interaktivno orodje nam - skozi oblikovanje in izdelavo spletnih strani in drugih spletnih aplikacij, razvoj kampanj spletnega trženja, optimizacijo, zakup ključnih besed in spletno analitiko - omogoča, da uspešno dosegamo vaše cilje, izboljšujemo ugled tržnih znamk, povečujemo prepoznavnost podjetja in uspešno komuniciramo s ciljnimi javnostmi.

TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Uspešna trženjska zgodba obstaja le ob uspešnem prepletanju njene vsebinske in vizualne podobe. Vsako grafično aplikacijo zato nadgradimo s pravimi besedami ter za vas pripravimo komunikacijske strategije, oglase, sporočila za medije, svetujemo na področju interne in eksterne komunikacije.

UPRAVLJANJE DOGODKOV

Konference, seminarji, sejmi, kulturne prireditve, koncerti, predstavitve, sprejemi, novinarske konference, slavnostne prireditev ... kjerkoli in kadarkoli. Za vas zasnujemo in razvijemo idejni koncept dogodka, oblikujemo njegovo podobo in izvedemo celotno organizacijo. Z uspešno komunikacijo dvigujemo zavedanje o obstoju vašega podjetja, izdelkov in storitev v javnosti ter večamo njihovo prepoznavnost.

FOTOGRAFIJA IN MULTIMEDIJA

Profesionalna fotografija, skladna z identiteto organizacije, komunikacijskim elementom doda osebnost. Skrbimo, da so fotografije ustrezno umeščene v kontekst in tako učinkovito podpirajo ostale komunikacijske elemente.
S poznavanjem področja multimedije pa za vas snujemo, oblikujemo in izdelujemo spletne oglase, spletne animacije, 3D-animacije in interaktivne predstavitve.

MEDIJSKO NAČRTOVANJE IN ZAKUP

Uspešna komunikacijska strategija vedno izhaja iz premišljenega načrtovanja in medijskega zakupa. Pri pravilni izbiri medijev vedno sledimo dobremu poznavanju naših naročnikov ter medijskega trga in akterjev na njem.