PREDSTAVITEV

Mediaskreativci svoje znanje in izkušnje svetovanja, načrtovanja, komuniciranja in oblikovanja združujemo v celovite in kreativne rešitve. Navdih za ustvarjanje črpamo od starih japonskih mojstrov, ki z zgibanjem iz papirja gradijo atraktivne tridimenzionalne podobe. Tako tudi mi enostavne ideje preobrazimo v prepoznavna in kreativna sporočila.
Zavzemamo se za individualen pristop, skozi poslanstvo, vizijo, vrednote spoznamo bistvo naročnikov, projekte pa vedno prilagodimo vašim potrebam in pričakovanjem ter jih nadgradimo v dolgoročne, celovite zgodbe.

Pri ustvarjanju nas vodijo natančnost, prodornost idej, odzivnost, lojalnost, želja po pridobivanju novih znanj, kakovost informacij, kreativna miselnost, drzna domišljija, čut za ideje in odgovoren pristop.

NAGRADE

Našo zavzetost in ljubezen do razvoja kreativnih, celovitih rešitev je poleg naših naročnikov zaznala in nagradila tudi strokovna javnost.
 

NAROČNIKI

Imamo super naročnike, male in velike. S celovitimi, kreativnimi, jasnimi in prepoznavnimi idejami gradimo njihovo uspešno komunikacijo in nenehno išcemo nove rešitve, ki prinašajo dodano vrednost.
Temelj vsega, kar počnemo, je gojenje dolgoročnih odnosov, ki nam pomagajo, da dosegamo cilje in presegamo pričakovanja naših naročnikov.

 

SOFINANCIRANJE

Podjetje Medias kreativ, d. o. o., je pri Javni agencij Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije pridobilo sredstva na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018« za operacijo z nazivom Digitalizacija trajnostnega marketing, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati mednarodno konkurenčnost.

Cilj operacije je s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopati v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečati mednarodno konkurenčnost poslovanja podjetja.

Rezultati operacije:

  • digitalizacija nastopa na sejmu
  • spletna stran za tuje trge
  • spletna trgovina
  • produktno-prodajni video
  • krepitev kompetenc - usposabljanja

 

Operacija bo trajal do oktobra 2018, skupna vrednost operacije znaša 42.800,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 29.960,00 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.